Eigarane av Sauda Fjordhotell har slått driftsselskapet konkurs på grunn av stor gjeld. Eigarane ønsker likevel å drifte hotellet vidare gjennom eigedomsselskapet, som ikkje er ramma av konkursen.
Eigarane av Sauda Fjordhotell har slått driftsselskapet konkurs på grunn av stor gjeld. Eigarane ønsker likevel å drifte hotellet vidare gjennom eigedomsselskapet, som ikkje er ramma av konkursen. FOTO: Frank Waal.

Vi åpne hotellet for drift igjen i sommar