Det nye kloakkreinseanlegget på Tangen har kosta 40 millionar kroner. Nå må kommunen også betala to millionar til firmaet som tapte anbodskonkurransen. Bildet er frå januar i år.
Det nye kloakkreinseanlegget på Tangen har kosta 40 millionar kroner. Nå må kommunen også betala to millionar til firmaet som tapte anbodskonkurransen. Bildet er frå januar i år. FOTO: Ingvil Bakka.

KOFA-saka enda med forlik