Mjølkebonde Atle Løland (til venstre) forklarer styreleiar Sivert Sørnes i Sauda Bedriftskapital korleis han skal tilpassa den mobile mjølkestallen slik at denne skal kunna nyttast både ute på beite og inne i fjøset.
Mjølkebonde Atle Løland (til venstre) forklarer styreleiar Sivert Sørnes i Sauda Bedriftskapital korleis han skal tilpassa den mobile mjølkestallen slik at denne skal kunna nyttast både ute på beite og inne i fjøset. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Får bedriftskapital-hjelp til å utvikla mobilt mjølkeanlegg