Mette Solland (frå venstre), Else Dahl-Olsen og Ingrid Schibevaag ”armhelsar” på koronavis.
Mette Solland (frå venstre), Else Dahl-Olsen og Ingrid Schibevaag ”armhelsar” på koronavis. FOTO: Ingvil Bakka.

Røde Kors får 80 000 kroner