Sauda Legesenter låser opp hovuddøra i sjukehusbygget igjen og tar i bruk pasientluka. Endringane gjeld frå og med måndag 17. august.
Sauda Legesenter låser opp hovuddøra i sjukehusbygget igjen og tar i bruk pasientluka. Endringane gjeld frå og med måndag 17. august. FOTO: Frank Waal.

Legesenteret opnar meir opp