Tysdag skal politikarane ta stilling til om Saudefaldene får lov til å bygge dette reinseanlegget i Hellandsbygd.
Tysdag skal politikarane ta stilling til om Saudefaldene får lov til å bygge dette reinseanlegget i Hellandsbygd. FOTO: Frank Waal.

Bygde først – søkte etterpå