Arbeidarpartiets Fredrik Larsson (til venstre) og Hallgeir Amdal håpar at dei nå får dei andre politiske partia med på eit tilleggskrav i løyva til bedrifter som vil driva med matservering og/eller skjenking i Sauda. Dei meiner fredagens avisoppslag om Sauda Restaurant viser at det er behov for å stilla krav til bransjen.
Arbeidarpartiets Fredrik Larsson (til venstre) og Hallgeir Amdal håpar at dei nå får dei andre politiske partia med på eit tilleggskrav i løyva til bedrifter som vil driva med matservering og/eller skjenking i Sauda. Dei meiner fredagens avisoppslag om Sauda Restaurant viser at det er behov for å stilla krav til bransjen. FOTO: Ingvil Bakka.

Vil at kommunen tar arbeidsmiljø-ansvar