Kurt Inge Nybru gler seg til å vera saudaambassadør på både bustad- og hyttemarknaden. – Som meklar må ein ha lokalkjennskap og vera til stades i marknaden heile tida, seier han.
Kurt Inge Nybru gler seg til å vera saudaambassadør på både bustad- og hyttemarknaden. – Som meklar må ein ha lokalkjennskap og vera til stades i marknaden heile tida, seier han. FOTO: Ingvil Bakka.

Opnar eigedomsmeklarkontor i Selvig-bygget