Leiar av Utval for samfunnsutvikling, Kristian Landro, meiner Sauda kommune ikkje må finne seg i ei eventuell overstyring frå fylkesmannen.
Leiar av Utval for samfunnsutvikling, Kristian Landro, meiner Sauda kommune ikkje må finne seg i ei eventuell overstyring frå fylkesmannen. FOTO: Frank Waal.

Opprettheldt rivevedtaket