Ein 2,5 kilometer lang traktorveg i Saudasjøen frå Vekastølen til Eggjedn har fått Fylkesmannen i Rogaland til å reagere.
Ein 2,5 kilometer lang traktorveg i Saudasjøen frå Vekastølen til Eggjedn har fått Fylkesmannen i Rogaland til å reagere. FOTO: Google Maps.

Sauda blir sett under oppsyn for vegbygging