Jan Nordbø slapp å ta rekninga med å flaumsikra elva bak Kløver. I tillegg har han fått ein finare parkeringsplass og tilgang på endå fleire parkeringsplassar i området.
Jan Nordbø slapp å ta rekninga med å flaumsikra elva bak Kløver. I tillegg har han fått ein finare parkeringsplass og tilgang på endå fleire parkeringsplassar i området. FOTO: Ingvil Bakka.

Superfornøgd Kløver-eigar