Vikaneset naturreservat blei fredag utvida til å gjelda eit 1 123 dekar stort område langs vestsida av Saudafjorden.
Vikaneset naturreservat blei fredag utvida til å gjelda eit 1 123 dekar stort område langs vestsida av Saudafjorden. FOTO: Fylkesmannen i Rogaland/Klima- og miljødepartementet.

Vedtok utviding av verneområde ved Saudafjorden