Sauda Motorbåtforening er ein av åtte lokale organisasjonar som har fått støtte frå Krisepakke 2 for frivilligheita. Den lokale båtforeininga gjekk glipp av gode inntekter då båt- og bubilpåska i båthamna måtte avlysast grunna koronapandemien.
Sauda Motorbåtforening er ein av åtte lokale organisasjonar som har fått støtte frå Krisepakke 2 for frivilligheita. Den lokale båtforeininga gjekk glipp av gode inntekter då båt- og bubilpåska i båthamna måtte avlysast grunna koronapandemien. FOTO: Arkivfoto.

Lokale lag korona-kompensert