Kuldeperioden i januar og februar gav tjukk is på fjorden som lokka både skøyteløparar og isfiskarar, som Trym B. Abotnes, utpå.
Kuldeperioden i januar og februar gav tjukk is på fjorden som lokka både skøyteløparar og isfiskarar, som Trym B. Abotnes, utpå. FOTO: Bodil Brekke.

Kald februar med lite nedbør