Området mellom det eksisterande industriområdet og Storelva, kan bli brukt til ein fabrikk som produserer 200 000 tonn grøn ammoniakk kvart år.
Området mellom det eksisterande industriområdet og Storelva, kan bli brukt til ein fabrikk som produserer 200 000 tonn grøn ammoniakk kvart år. FOTO: New Kaupang

Vil bygge fabrikk til fire milliardar på Birkeland