I september 2020 øvde sokneprest Espen Gya på konfirmasjonsgudstenesta saman med ei gruppe konfirmantar.
I september 2020 øvde sokneprest Espen Gya på konfirmasjonsgudstenesta saman med ei gruppe konfirmantar. FOTO: Ingvil Bakka/arkiv.

Nytt spesielt konfirmasjons-år