Hjortejakta aukar i omfang i Sauda. På midten av 1980-talet viser fangststatistikkane eit einsifra tal felte dyr. I fjor blei det sett ny rekord lokalt med 80 hjortar.
Hjortejakta aukar i omfang i Sauda. På midten av 1980-talet viser fangststatistikkane eit einsifra tal felte dyr. I fjor blei det sett ny rekord lokalt med 80 hjortar. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Storviltjakt på stigande kurs