Metodane blir stadig meir kreative, og stelinga aukar i omfang. Det blir skildra eit røft ungdomsmiljø der ingen vågar å seie ifrå. Fleire er tatt for steling, utan at det har skremt andre frå å fortsette. No kvir andre ungdomar seg for å gå på butikken.
Metodane blir stadig meir kreative, og stelinga aukar i omfang. Det blir skildra eit røft ungdomsmiljø der ingen vågar å seie ifrå. Fleire er tatt for steling, utan at det har skremt andre frå å fortsette. No kvir andre ungdomar seg for å gå på butikken. FOTO: Ingvil Bakka.

– Eit aukande problem