Håvard Handeland (frå venstre), Siri Håheim, Joy Katrin Aartun og Fadi Omar ber dei som har stelt om å oppsøka butikkleiinga for å gjera opp for seg.
Håvard Handeland (frå venstre), Siri Håheim, Joy Katrin Aartun og Fadi Omar ber dei som har stelt om å oppsøka butikkleiinga for å gjera opp for seg. FOTO: Ingvil Bakka.

Omfattande butikksteling blant lokale ungdommar:

– Slutt å øydelegg ryktet vårt!