Kjelder som Ryfylke har snakka med, opplyser at legesenterleiinga fleire gonger er varsla om mistrivnad og interne konfliktar.
Kjelder som Ryfylke har snakka med, opplyser at legesenterleiinga fleire gonger er varsla om mistrivnad og interne konfliktar. FOTO: Andreas Isaksen.

Legemangelen ved Sauda legesenter:

Skildrar store problem med arbeidsmiljøet