Mekk har nå som mål å opne butikk i Sauda i løpet av september eller oktober.
FOTO: Mekk.

Mekk utset oppstart av butikk til hausten