Straumprisane er betydeleg høgare i år enn i fjor på same tid.
Straumprisane er betydeleg høgare i år enn i fjor på same tid. FOTO: Arkiv.

Straumen tolv gonger dyrare enn i fjor