Sauda Idrettslag starta i 2017 oppgraderinga av langrennsanlegget i Slettedalen, med mellom anna ny trasè, lysanlegg, løypeprepareringsmaskin og klubbhus. I år får anlegget spelemiddelstøtte til den nye, 2,3 kilometer lange langrennstraséen.
Sauda Idrettslag starta i 2017 oppgraderinga av langrennsanlegget i Slettedalen, med mellom anna ny trasè, lysanlegg, løypeprepareringsmaskin og klubbhus. I år får anlegget spelemiddelstøtte til den nye, 2,3 kilometer lange langrennstraséen. FOTO: Knut Atle M. Seim.

850 000 kroner til langrennsarenaen i Slettedalen