Fernando Ramos (39) er Eramet Norway Sauda sin nye verksdirektør. Han seier seg imponert over tempoet og nøyaktigheita i produksjonen, og ønsker ikkje å endre på noko som fungerer godt i dag.
Fernando Ramos (39) er Eramet Norway Sauda sin nye verksdirektør. Han seier seg imponert over tempoet og nøyaktigheita i produksjonen, og ønsker ikkje å endre på noko som fungerer godt i dag. FOTO: Andreas Isaksen.

Fernando Ramos er smelteverkets nye direktør:

– Viktigast av alt er menneska