I sommar la Sauda kommune og Statsforvaltaren i Rogaland fram argumenta sine for og imot oppdrett av laks i Saudafjorden. Nå ventar dei på dommen.
I sommar la Sauda kommune og Statsforvaltaren i Rogaland fram argumenta sine for og imot oppdrett av laks i Saudafjorden. Nå ventar dei på dommen. FOTO: Grafikk: Albatros Technology.

Her er argumenta for og imot lakseoppdrett