Brannstasjonen har i fleire tiår stått bakerst i køen når det gjeld kommunale oppussingsprosjekt. Nå har «koronamidlar» frå regjeringa sørga for at arbeidsplassen til brannmeister Stein Erik Gulbrandsen og dei 23 andre tilsette i brannvesenet er blitt modernisert og i tråd med lovkrava.
Brannstasjonen har i fleire tiår stått bakerst i køen når det gjeld kommunale oppussingsprosjekt. Nå har «koronamidlar» frå regjeringa sørga for at arbeidsplassen til brannmeister Stein Erik Gulbrandsen og dei 23 andre tilsette i brannvesenet er blitt modernisert og i tråd med lovkrava. FOTO: Ingvil Bakka.

Endeleg «ny» brannstasjon