Sau og lam som går i fjellet heile sommaren er eit heilt naturleg produkt, og bonde Johannes Herheim meiner det er bra at ekstraarbeidet løner seg.  Her er familien til Lise Vistnes i fjellet og sankar dyr frå beite.
Sau og lam som går i fjellet heile sommaren er eit heilt naturleg produkt, og bonde Johannes Herheim meiner det er bra at ekstraarbeidet løner seg.  Her er familien til Lise Vistnes i fjellet og sankar dyr frå beite. FOTO: Privat.

Lam frå Ryfylke blir luksus-råvare