Fleire av listetoppane trekk fram ammoniakkfabrikk på Birkeland med tanke på fleire arbeidsplassar i Sauda. Ammoniakkfabrikken er føreslått lagt til det nåverande skogområdet til venstre i bildet, bak dagens industriområde.
Fleire av listetoppane trekk fram ammoniakkfabrikk på Birkeland med tanke på fleire arbeidsplassar i Sauda. Ammoniakkfabrikken er føreslått lagt til det nåverande skogområdet til venstre i bildet, bak dagens industriområde. FOTO: Dronefoto: Portal Norge.

Stortings- og sametingval 2021:

– Slik vil me gi Sauda fleire arbeidsplassar