Vegen over Fiveland går tvers gjennom det eine gardstunet. Vegen vil få markert auke i trafikken dei neste åra på grunn av hyttebygging og restaureringsarbeid av damanlegg lenger opp i dalen.
Vegen over Fiveland går tvers gjennom det eine gardstunet. Vegen vil få markert auke i trafikken dei neste åra på grunn av hyttebygging og restaureringsarbeid av damanlegg lenger opp i dalen. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Spleiselag kan sikre ny vegtrasé på Fiveland