Sauda jeger- og fiskerforening har brukt 60 000 kroner på å gjere Høllandshølen tilgjengeleg for folk flest. Jan Gunnar Weiseth frå elveutvalet seier det er bra at fleire no kan få glede av fiskeplassen. Foto: Andreas Isaksen
Sauda jeger- og fiskerforening har brukt 60 000 kroner på å gjere Høllandshølen tilgjengeleg for folk flest. Jan Gunnar Weiseth frå elveutvalet seier det er bra at fleire no kan få glede av fiskeplassen. Foto: Andreas Isaksen

Laksehølen er gjort meir tilgjengeleg