Sauda kommune blir etter alt å dømma eigar av 0,2 prosent av aksjane i Haugaland Kraft AS. Handelen vil ifølge ordførar Asbjørn Birkeland skje på denne sida av årsskiftet.
Sauda kommune blir etter alt å dømma eigar av 0,2 prosent av aksjane i Haugaland Kraft AS. Handelen vil ifølge ordførar Asbjørn Birkeland skje på denne sida av årsskiftet. FOTO: Knut Atle M. Seim/arkiv.

Sauda får kjøpa attraktive kraftaksjar