Arbeidet med å få laus ei ustabil blokk med stein i Nesbakken held fram utover torsdagen.
Arbeidet med å få laus ei ustabil blokk med stein i Nesbakken held fram utover torsdagen.

Tar i bruk nye metoder for å få laus 100 tonn med stein:

– Arbeidet er svært krevande