Ståle Halsne frå Helgøy Skyssbåt tok imot prisen under Arena Ryfylke-samlinga på Hjelmeland,
Bedrifta får eit flott diplom, heider, ære og eit vandretrofe, lagt av Glasskjellaren i Bjørheimsbygd
Ståle Halsne frå Helgøy Skyssbåt tok imot prisen under Arena Ryfylke-samlinga på Hjelmeland, Bedrifta får eit flott diplom, heider, ære og eit vandretrofe, lagt av Glasskjellaren i Bjørheimsbygd FOTO: Ryfylkealliansen.

Hylsfjord-cruise bidrog til merkevarepris