Det er dette taket, på eit hus øvst i Trosavikåsen, som administrasjonen og huseigar er ueinige om. Nå må kommunestyret vurdera om ein skal endra på delar av ordlyden i reguleringsbestemmelsane slik at dette taket blir godkjent.
Det er dette taket, på eit hus øvst i Trosavikåsen, som administrasjonen og huseigar er ueinige om. Nå må kommunestyret vurdera om ein skal endra på delar av ordlyden i reguleringsbestemmelsane slik at dette taket blir godkjent. FOTO: Ingvil Bakka.

Tak-sak endar i kommunestyret