Konsulentfirmaet PwC meiner Sauda kan spara pengar på å legga ned Risvoll skule og Rustå barnehage (bildet), og rådmannen har tatt med ei planlegging av ei slik strukturendring med i 2022-budsjettet. Det vil ikkje formannskapet ha noko av.
Konsulentfirmaet PwC meiner Sauda kan spara pengar på å legga ned Risvoll skule og Rustå barnehage (bildet), og rådmannen har tatt med ei planlegging av ei slik strukturendring med i 2022-budsjettet. Det vil ikkje formannskapet ha noko av. FOTO: Ingvil Bakka.

Budsjett- og økonomiplanforhandlingane er i gang:

Avlyser kutt i barnehage- og skulestrukturen