Nedbrent tomannsbustad Brekkevegen Åbøbyen brann
FOTO: Frank Waal/arkiv.

Vil bygge identisk bygg