Investeringar til og drift av det kommunale avløpsnettet blir dyrare, og forbrukarane får rekninga.
Investeringar til og drift av det kommunale avløpsnettet blir dyrare, og forbrukarane får rekninga. FOTO: Knut Atle M. Seim/arkiv.

Kommunebudsjettet 2022:

Kloakkrekninga stig med ein tusenlapp neste år