Talet på selte einebustadar i Sauda er meir enn dobla frå 2020 til 2021. Denne bustadan i Kongsveien er ein av dei 51 som fekk nye eigarar i løpet av fjoråret. Også den gjennomsnittlege kvadratmeterprisen har auka.
Talet på selte einebustadar i Sauda er meir enn dobla frå 2020 til 2021. Denne bustadan i Kongsveien er ein av dei 51 som fekk nye eigarar i løpet av fjoråret. Også den gjennomsnittlege kvadratmeterprisen har auka. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Salet av einebustader meir enn dobla