Etter at han kom til Sauda frå Brasil i 2019, har Mateus Lucas (31) rokke å bli ein aktiv frivillig pådrivar for inkludering av innvandrarar i byen.
Etter at han kom til Sauda frå Brasil i 2019, har Mateus Lucas (31) rokke å bli ein aktiv frivillig pådrivar for inkludering av innvandrarar i byen. FOTO: Andreas Isaksen.

Frivillige Sauda: Alle treng å vere ein del av noko