Rådmann Rune Kloster Tvedt har konkludert med at det er for dyrt og for upraktisk å leiga inn eksterne krefter for å jobba med kutt og sparing. Planane om å oppretta prosjektstillinga, som Sp og KrF ville ha på plass, er nå lagt vekk, og det blir sett på som mest realistisk å bruka interne ressursar i sparearbeidet.
Rådmann Rune Kloster Tvedt har konkludert med at det er for dyrt og for upraktisk å leiga inn eksterne krefter for å jobba med kutt og sparing. Planane om å oppretta prosjektstillinga, som Sp og KrF ville ha på plass, er nå lagt vekk, og det blir sett på som mest realistisk å bruka interne ressursar i sparearbeidet. FOTO: Frank Waal/arkiv.

Vedtok omdiskutert ressursbruk i desember:

Nå vil rådmannen heller bruka prosjektressursane internt