Ein NINA-rapport frå 2019 dokumenterer funn av fleire trua moseartar ved Svandalsfossen. Statsforvaltaren krev kartlegging av naturmangfaldet også lenger oppe i vassdraget, i samband med at det nå skal utarbeidast ein områdeplan i Svandal.
Ein NINA-rapport frå 2019 dokumenterer funn av fleire trua moseartar ved Svandalsfossen. Statsforvaltaren krev kartlegging av naturmangfaldet også lenger oppe i vassdraget, i samband med at det nå skal utarbeidast ein områdeplan i Svandal. FOTO: Knut Atle M. Seim/arkiv.

Uroa for flomvrangmosen og skoddemosen