Else Thomaasen har vore med i Sauda sanitetsforening sidan 1955.
Else Thomaasen har vore med i Sauda sanitetsforening sidan 1955. FOTO: Ingvil Bakka.

Ny giv i historisk kvinneforeining:

– Den kvelden Aslaug ringde meg i fjor haust var den beste kvelden i heile fjor!