Du treng ikkje flytta til ein by med høgskule eller universitet for å ta ei treårig sjukepleiarutdanning. Nå kan du ta heile utdanninga medan du bur i Sauda. På bildet ser me dei to sjukepleiarane Mette Flydal og Kjetil Rolfsen som viser fram dialysemaskinen ved Sauda DMS.
Du treng ikkje flytta til ein by med høgskule eller universitet for å ta ei treårig sjukepleiarutdanning. Nå kan du ta heile utdanninga medan du bur i Sauda. På bildet ser me dei to sjukepleiarane Mette Flydal og Kjetil Rolfsen som viser fram dialysemaskinen ved Sauda DMS. FOTO: Ingvil Bakka/arkiv.

Nytt utdanningstilbod i Ryfylke:

Nå kan du bli sjukepleiarstudent – på fulltid – heime i Sauda