Leiar av introduksjonstenesta, Janne Eikevik, har travle dagar. Sauda skal om kort tid busetta både afrikanske flyktningar og flyktningar frå Ukraina.
Leiar av introduksjonstenesta, Janne Eikevik, har travle dagar. Sauda skal om kort tid busetta både afrikanske flyktningar og flyktningar frå Ukraina. FOTO: Frank Waal.

Fleire huseigarar er klare for å leiga ut til ukrainarar på flukt