Kommunalsjef helse og omsorg, Aina Olene Tveit meiner ein må møta bemanningsutfordringar med å sjå på organiseringa, fordela arbeidsoppgåver og gi god opplæring
Kommunalsjef helse og omsorg, Aina Olene Tveit meiner ein må møta bemanningsutfordringar med å sjå på organiseringa, fordela arbeidsoppgåver og gi god opplæring FOTO: Tore Bastlien Dahl

– Størst behov dag og kveld