Øyvind Grasdal meinar Norsk sykepleierforbund rakkar ned på dyktige helsefagarbeidarar.
Øyvind Grasdal meinar Norsk sykepleierforbund rakkar ned på dyktige helsefagarbeidarar. FOTO: Frank Waal

Endringar i «Nattpatruljen»: 

– Dette er ein profesjonskamp