Krigen i Ukraina har gjort at Eramet sine smelteverk ikkje lenger nyttar koks frå Russland som råstoff i sine smelteverk.
Krigen i Ukraina har gjort at Eramet sine smelteverk ikkje lenger nyttar koks frå Russland som råstoff i sine smelteverk. FOTO: Portal Norge

– Har skrota russisk koks