Ein fagjury har vurdert drikkevatnet i Rogaland.
Ein fagjury har vurdert drikkevatnet i Rogaland. FOTO: Frank Waal

Sauda har ikkje best drikkevatn i Rogaland