I Sauda blei det ikkje kjøpt meir alkohol i 2021 samanlikna med året før, men Extra har hatt stor auke i alkoholsalet.
I Sauda blei det ikkje kjøpt meir alkohol i 2021 samanlikna med året før, men Extra har hatt stor auke i alkoholsalet. FOTO: Frank Waal

Alkoholsalet i Sauda omtrent uendra siste året