Delar av verdiane som blir skapt av Ulla-Førreanlegga kjem næringslivet til gode gjennom støtte til grøn omstilling.
Delar av verdiane som blir skapt av Ulla-Førreanlegga kjem næringslivet til gode gjennom støtte til grøn omstilling. FOTO: Illustrasjonsfoto: MartinNH, Wikimedia Commons.

Lyser ut 35 mill. til grøn omstilling og høgare utdanning